Szkolenia online oraz offline

Wszystkie szkolenia prowadzimy online, w formie wideo konferencji, lub offline w naszej sali konferencyjnej i u naszych Klientów.

Katalog szkoleń

Szkolenia wstępne BHP
Zamów
Więcej
od 29 zł
Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie to jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Szkolenie jest ważne przez 12 miesięcy, lub 6 miesięcy w przypadku osób kierujących pracownikami. Po tym czasie należy odbyć szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne BHP możemy zorganizować w siedzibie lub oddziale Klienta, w naszej sali konferencyjnej, lub w formie wideo konferencji. Kliknij „zamów”, żeby ustalić dogodny termin.

Zamów
od 29 zł
Okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami
Zamów
Więcej
od 79 zł
Okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Obowiązkowe szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Dotyczy właścicieli firm managerów, dyrektorów, kierowników, team leaderów, mistrzów czy brygadzistów. Należy brać w nim udział cyklicznie, nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenie możemy zorganizować albo w formie e-learningu, albo w siedzibie lub oddziale Klienta, albo w naszej sali konferencyjnej.

Zamów
od 79 zł
Okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Zamów
Więcej
od 49 zł
Okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Obowiązkowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych niż kierownicy, robotnicy i pracownicy inżynieryjno-techniczni. Należy brać w nim udział cyklicznie, nie rzadziej niż co 5 lub 6 lat (w zależności od stanowiska). Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie lub oddziale Klienta, w naszej sali konferencyjnej, lub w formie e-learningu.

Zamów
od 49 zł
Pierwsza pomoc
Zamów
Więcej
od 99 zł
Pierwsza pomoc

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kurs dla wszystkich grup pracowników. Rekomendowany jest zwłaszcza osobom wyznaczonym przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca powinien zapewnić taką liczbę przeszkolonych i wyznaczonych pracowników, aby w zakładzie pracy był stale obecny pracownik odpowiedzialny za udzielanie pierwszej pomocy. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie lub oddziale Klienta, abo w naszej sali konferencyjnej.

Zamów
od 99 zł
Operatorzy wózków widłowych
Zamów
Więcej
od 399 zł
Operatorzy wózków widłowych

Kurs operatora wózków widłowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i przygotowuje do zdobycia uprawnień UDT. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie lub oddziale Klienta, abo na naszym placu manewrowym. Kliknij „zamów”, żeby ustalić godny termin.

Zamów
od 399 zł
Bezpieczeństwo pożarowe
Zamów
Więcej
od 99 zł
Bezpieczeństwo pożarowe

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawców do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pozwala nabyć umiejętności niezbędne do organizacji ewakuacji i praktycznego wykorzystania sprzętu gaśniczego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie lub oddziale Klienta albo w naszej sali konferencyjnej.

Zamów
od 99 zł
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Zamów
Więcej
od 49 zł
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do prowadzenia instruktażu stanowiskowego, który jest częścią szkolenia wstępnego BHP. Kursant zdobędzie wiedzę na temat praktycznych metod uczenia dorosłych, oraz zasad i etapów prowadzenia instruktażu na stanowiskach pracy. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie lub oddziale Klienta, w naszej sali konferencyjnej, lub w formie wideo konferencji. Kliknij „zamów”, żeby ustalić godny termin.

Zamów
od 49 zł
Okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Zamów
Więcej
od 99 zł
Okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Obowiązkowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Dotyczy w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. W szkoleniu należy brać udział cyklicznie, nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenie możemy zorganizować albo w formie e-learningu, albo w siedzibie lub oddziale Klienta, albo w naszej sali konferencyjnej.

Zamów
od 99 zł

Zamów szkolenie

    Masz więcej pytań?