• Dzień dobry
  •  
  • Dlaczego warto?
  •  
  • Jak korzystać?
  •  
  • Nasza oferta
Consulting

W ramach współpracy wykonujemy wszystkie obowiązki, które na służbę BHP nakłada Kodeks Pracy.

Przeprowadzamy systematyczne kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń. Doradzamy w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Przeprowadzamy kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ogólnych przeciwpożarowych oraz opracowujemy projekty przepisów wewnętrznych regulujących problematykę BHP i ochrony ppoż. Ponadto prowadzimy rejestry, kompletujemy i przechowujemy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jak również do sporządzamy dokumentacje powypadkowe.

Nasi trenerzy przeprowadzają obowiązkowe szkolenia wstępne ogólne z zakresu BHP.

Do naszych obowiązków także należy opracowywanie instrukcji stanowiskowych maszyn i urządzeń w zakresie BHP a także sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy.

Jako firma świadcząca usługi konsultingowe również współreprezentujemy naszych Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną i innymi organami nadzoru nad bezpieczeństwem pracy.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam na w pełni profesjonalne podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Poza ustawowymi wymaganiami wobec służby BHP wykonujemy także szkolenia okresowe pracowników wszystkich szczebli, ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz dostosowywanie urządzeń i maszyn do minimalnych wymagań.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z państwowymi organami nadzoru: Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Strażą Pożarną oraz z Nadzorem Budowlanym.

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Jeśli interesuje Cię współpraca z nami, lub chcesz poznać więcej szczegółów, wypełnij formularz kontaktowy, który znajdziesz tutaj.