• Dzień dobry
  •  
  • Dlaczego warto?
  •  
  • Jak korzystać?
  •  
  • Nasza oferta
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie takie jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców i osób, które zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a także kierują pracą pracowników. Szkolenie okresowe BHP należy powtarzać cyklicznie, nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenie obejmuje osiem zagadnień wraz z krótkimi pytaniami testowymi po każdej lekcji oraz test końcowy.

->
Ilość uczest.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych i innych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie takie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników administracyjno biurowych i innych, o których mowa w rozp. MGiP z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy je powtarzać cyklicznie, nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie obejmuje siedem zagadnień wraz z pytaniami testowymi po każdej lekcji oraz test końcowy.

->
Ilość uczest.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie takie jest obowiązkowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji. Szkolenie to obejmuje osiem zagadnień. Należy je powtarzać cyklicznie, nie rzadziej niż co 6 lat. Po każdym z zagadnień znajduje się kilka krótkich pytań testowych oraz test końcowy.

->
Ilość uczest.