• Dzień dobry
 •  
 • Dlaczego warto?
 •  
 • Jak korzystać?
 •  
 • Nasza oferta
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie takie jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców i osób, które zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a także kierują pracą pracowników. Szkolenie okresowe BHP należy powtarzać cyklicznie, nie rzadziej niż co 5 lat. Ten kurs należy odbyć nie później niż do roku od momentu odbycia szkolenia wstępnego BHP czyli od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy powtarzać cyklicznie nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenie obejmuje osiem zagadnień wraz z krótkimi pytaniami testowymi po każdej lekcji oraz test końcowy.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, a w szczególności:
  • prawa i obowiązki pracowników,
  • obowiązki pracodawców,
  • czas pracy,
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciw pracownikom oraz za naruszenie przepisów BHP.
 2. Szkolenia BHP
 3. Profilaktyczna ochrona zdrowia, a w szczególności:
  • badania lekarskie,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla środowiska pracy w tym zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym ocena ryzka zawodowego
  • Model zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie,
  • Obowiązki pracodawcy w tym zakresie,
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego.
 6. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia odszkodowawcze
  • statystyki,
  • definicje i rodzaje wypadków,
  • postępowanie w razie wypadku,
  • choroby zawodowe i świadczenia z tym związane.
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • Jak się zachować w razie wypadku,
  • Kolejność wykonywania działań w miejscu wypadku.
 8. Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom, bezpieczeństwo pożarowe, zwalczanie pożarów.
Ilość uczestników