• Dzień dobry
 •  
 • Dlaczego warto?
 •  
 • Jak korzystać?
 •  
 • Nasza oferta
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie takie jest obowiązkowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji. Ten kurs należy odbyć nie później niż do roku od momentu odbycia szkolenia wstępnego BHP czyli od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku i należy powtarzać nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenie to obejmuje osiem zagadnień. Po każdym z zagadnień znajduje się kilka krótkich pytań testowych oraz test końcowy.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych:
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, a w szczególności:
  • prawa i obowiązki pracowników,
  • obowiązki pracodawców,
  • czas pracy,
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciw pracownikom oraz za naruszenie przepisów BHP.
 2. Omówienie zagadnień związanych z obowiązkowymi szkoleniami BHP
 3. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, a w szczególności:
  • badania lekarskie,
  • ochrona pracy kobiet,
  • ochrona pracy młodocianych.
 4. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym ocena ryzyka zawodowego
  • Model zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
  • Obowiązki pracodawcy w tym zakresie
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 6. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia odszkodowawcze w tym:
  • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w tym środki ochrony indywidualnej,
  • statystyki wypadków,
  • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy,
  • choroby zawodowe,
  • świadczenia odszkodowawcze.
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna: zasady udzielania pierwszej pomocy, kolejność wykonywania działań w razie wypadku.
 8. Ochrona przeciwpożarowa:
  zapobieganie pożarom, bezpieczeństwo pożarowe budynków, zwalczanie pożarów.
Ilość uczestników