• Dzień dobry
 •  
 • Dlaczego warto?
 •  
 • Jak korzystać?
 •  
 • Nasza oferta
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych i innych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie takie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników administracyjno biurowych i innych, o których mowa w §14 ust. 2 pkt. 5 Rozp. MGiP z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten kurs należy odbyć nie później niż do roku od momentu odbycia szkolenia wstępnego BHP czyli od dnia rozpoczęcia pracy na takim stanowisku. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno- biurowych należy powtarzać cyklicznie nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie obejmuje siedem zagadnień wraz z krótkimi pytaniami testowymi po każdej lekcji oraz test końcowy.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno - biurowych i innych.
 1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, a w szczególności:
  • prawa i obowiązki pracowników,
  • obowiązki pracodawców,
  • przepisy dotyczące czasu pracy,
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciw pracownikom oraz za naruszenie przepisów BHP.
 2. Omówienie zagadnień związanych z obowiązkowymi szkoleniami BHP
 3. Profilaktyczna ochrona zdrowia, a w szczególności:
  • badania lekarskie,
  • ochrona pracy kobiet,
  • ochrona pracy młodocianych.
 4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla środowiska pracy w tym zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.
 5. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia odszkodowawcze w tym:
  • statystyki wypadków,
  • definicje i rodzaje wypadków,
  • postępowanie w razie wypadku,
  • choroby zawodowe,
  • świadczenia odszkodowawcze.
 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Jak się zachować w razie wypadku
  • Kolejność wykonywania działań w miejscu wypadku
 7. Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom, bezpieczeństwo pożarowe, zwalczanie pożarów.
Ilość uczestników