• Dzień dobry
 •  
 • Dlaczego warto?
 •  
 • Jak korzystać?
 •  
 • Nasza oferta
 • Dlaczego e-learning?
 • Dlaczego My?
 • Dla kogo?
 • Co nas wyróżnia?
 • Co zyskasz?
 • Ile zaoszczędzisz?
 • Dlaczego warto skorzystać?
 • Jest to znacznie mniej kosztowna forma nauki niż tradycyjne szkolenie. Pracodawca nie ponosi kosztów wynajmu sali wykładowej, trenerów, dojazdów itd.
 • Użyte multimedia znacznie podwyższają zaangażowanie uczestnika, czyniąc szkolenie bardziej efektywnym.
 • Bo e-learning to wygodny sposób na naukę, utrzymujący wysoką motywację uczestnika do odbycia szkolenia.
 • Brak dezorganizacji pracy – nie wymaga konsolidacji pracowników w jednym miejscu w określonym czasie, a ponadto umożliwia szkolenie dużych grup osób jednocześnie.
 • Pozwala w sposób najbardziej efektywny wykorzystać czas przeznaczony na szkolenie
Dlaczego My?

Stoi za nami 13-letnie doświadczenie w branży szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde szkolenie dedykowane jest indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki reprezentowanej przez uczestników branży i poparte jest praktycznymi elementami kursu. Pozwala to na odwzorowanie typowych przypadków, z którymi może się spotkać na co dzień każdy z kursantów. Podkreślić należy, że nasze szkolenia e-learningowe powstały przy współpracy z pracownikami naukowymi renomowanych uczelni wyższych oraz praktykami w zawodzie, co gwarantuje najwyższy poziom przekazywanej wiedzy.

Dla każdego pracodawcy oraz dla wszystkich grup pracowników umysłowych. Zgodnie § 14.2 i §15.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 2. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 3. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe osób wymienionych powyżej powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 • Konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjacji w przypadku wykupienia szkoleń dla większych grup pracowników.
 • Lekki i przystępny sposób przekazywania wiedzy.
 • Treść szkolenia jest prezentowana przez lektorów i widoczna w formie tekstu. Zwiększa to efektywność nauki (uwzględnia predyspozycje zarówno „wzrokowców” jak i „ słuchowców”). Pracownicy biur typu open-space odbywają szkolenie nie angażując koleżanek i kolegów z sąsiednich biurek (po wyłączeniu głosu cała treść szkolenia jest widoczna na ekranie).
 • Możliwość kontrolowania postępów w szkoleniu przez pracodawcę – dostęp do statystyk.
 • Możliwość automatycznego powrotu do szkolenia, w miejscu gdzie zostało ostatnio przerwane.
 • Nieograniczony czas dostępu do szkolenia
 • Oszczędności - nawet 60% kosztów szkolenia tradycyjnego
 • Certyfikat ukończenia szkolenia już w kilka godzin
 • 2 x czas
  1. Czas szkolonego pracownika - możliwość dostosowania terminu i godzin szkolenia do indywidualnego trybu pracy.
  2. Czas pracownika zaangażowanego w organizację szkolenia – wystarczy wypełnić zamieszczony na stronie formularz, resztą zajmiemy się my.

Już teraz możesz odbyć szkolenie podróżując pociągiem, w biurze lub pijąc kawę w kawiarni, w Polsce lub za granicą, w dowolnym miejscu i czasie. Warunkiem jest tylko dostęp do Internetu.

Przeszkolenie maksymalnie 20 osobowej grupy pracowników administracyjno-biurowych na kursie stacjonarnym kosztuję pracodawcę kwotę 1800 PLN. Do tej kwoty należy doliczyć dodatkowo koszt wynagrodzenia każdego pracownika za 8 godzin jego pracy. Już na tym etapie widać, że nasze rozwiązanie pozwala na ogromne oszczędności. Przykładowo ten sam rodzaj szkolenia w formie e-learningu, za 20 osobową grupę pracodawca zapłaci 1020 PLN. Możliwość elastycznego dopasowania czasu odbywania szkolenia, pozwala pracownikowi na odbycie szkolenia w miejscu pracy lub w każdym innym dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Pracownik może odbyć szkolenie w tzw. międzyczasie nie zaniedbując tym samym innych swoich obowiązków.

 • Oszczędność kosztów – nawet o 60% taniej od szkolenia stacjonarnego na kosztach dojazdu, zakwaterowania i pracy każdego uczestnika.
 • Zwiększoną efektywność szkolenia – zastosowanie form multimedialnych powoduje szybsze przyswajanie wiedzy
 • Zindywidualizowany czas i termin szkolenia - pracodawca lub uczestnik samodzielnie decyduje o najdogodniejszym momencie w jakim może odbyć szkolenie i czasie jaki może na nie poświęcić.
 • Kontrola postępów w szkoleniu – pracodawca ma do dyspozycji narzędzie, które pozwala mu na weryfikację czasu poświęconego przez pracownika na szkolenie.
 • Oszczędność czasu i brak kosztów organizacji szkolenia – zbędne jest angażowanie pracownika, który zajmie się zarezerwowaniem sali, zamówieniem cateringu, umówieniem trenera, zebraniem odpowiedniej grupy pracowników w jednym miejscu i czasie.
Sprawdź demo!

Biorąc pod uwagę moje doświadczenia ze szkoleniami BHP, stwierdzam że to jest naprawdę innowacyjne i wygodne podejście. Nie tylko moi pracownicy mogli odbyć je w czasie dla nich najbardziej wygodnym, ale również zaoszczędziłem na kosztach związanych z dojazdem. Szczerze rekomenduję to rozwiązanie.

Przemysław Krawczyński LangPOWER ™